Bảng giá

Dịch vụĐơn vịGiá
Điều trị viêm nướu và Cạo vôi răng
Điều trị viêm quanh răng01 ca700.000đ
Cạo vôi răng Độ 101 ca100.000đ
Cạo vôi răng Độ 201 ca120.000đ
Trám răng
Trám răng vĩnh viễn01 răng150.000đ
Trám răng thẩm mỹ01 răng500.000đ
Trám răng cổ răng01 răng200.000đ
Điều trị tủy răng
Chữa tủy răng cửa vĩnh viễn01 răng700.000đ
Chữa tủy răng hàm nhỏ vĩnh viễn01 răng900.000đ
Chữa tủy răng hàm lớn vĩnh viễn01 răng1.200.000đ
Chữa tủy răng trẻ em01 răng500.000đ
Nhổ Răng
Răng cửa vĩnh viễn01 răng500.000đ
Răng hàm nhỏ vĩnh viễn01 răng500.000đ – 1.000.000đ
Răng khôn mọc lệch01 răng500.000đ – 1.500.000đ
Răng khôn mọc lệch ca khó01 răng1.500.000đ – 3.000.000đ
Tẩy trắng răng
Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc )Lộ trình1.200.000đ
Tẩy trắng răng tại phòng mạchLộ trình2.000.000đ
Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool – USA ( 1 Cặp máng tẩy + 1 ống thuốc )Lộ trình3.000.000đ
Phục hình tháo lắp
Hàm nền nhựa thường01 hàm1.500.000đ
Hàm nền nhựa dẻo01 hàm500.000đ
Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm )01 hàm2.500.000đ
Hàm khung Titan01 hàm5.000.000đ
Phục hình răng cố định
Răng sứ kim loại thường (Ni, Cr)01 răng1.000.000đ
Răng sứ Vivadent France (Cr, Co)01 răng1.200.000đ
Răng sứ Jelenko USA (Cr, Co)01 răng1.500.000đ
Răng sứ Titan01 răng2.500.000đ
Răng sứ Cercon (bảo hành 10 năm)01 răng5.000.000đ
Răng sứ Emax Nanoceramics (bảo hành 15 năm)01 răng6.000.000đ
Răng sứ Zir Press (bảo hành 20 năm)01 răng8.000.000đ
Răng sứ Nacera (bảo hành vĩnh viễn)01 răng10.000.000đ