Bảng giá

Dịch vụ Đơn vị Giá
Điều trị viêm nướu và Cạo vôi răng
Điều trị viêm nướu cấp độ 1 01 ca 700.000đ
Điều trị viêm nướu cấp độ 2 01 ca 1.000.000đ
Cạo vôi răng + Đánh bóng răng 2 hàm 01 ca 200.000đ – 500.000đ
Trám răng
Trám răng thẩm mỹ Composite Hàn Quốc 01 xoang 200.000đ
Trám răng thẩm mỹ Composite Đức 01 xoang 300.000đ
Trám răng thẩm mỹ Composite Nhật 01 xoang 400.000đ
Điều trị tủy răng
Chữa tủy răng 1 chân + trám kết thúc 01 răng 600.000đ
Chữa tủy răng 2 chân + trám kết thúc 01 răng 800.000đ
Chữa tủy răng 3 chân + trám kết thúc 01 răng 1.000.000đ
Chữa tủy răng lại khi bệnh nhân làm ở nơi khác 01 răng +200.000đ
Chữa tủy răng kết hợp máy 01 răng 500.000đ
Tiểu phẫu cắt chóp 01 răng 2.000.000đ – 3.000.000đ
Nhổ Răng
Nhổ răng khôn/ răng mọc lệch 01 răng 500.000đ – 1.000.000đ
Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, mọc ngắn 01 răng 2.000.000đ – 3.000.000đ
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 2,3 chân 01 răng 300.000đ – 500.000đ
Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng 1 chân 1 răng 100.000đ – 300.000đ
Tẩy trắng răng
Tẩy trắng răng tại nhà ( 1 cặp máng tẩy + 2 ống thuốc ) Lộ trình 1.200.000đ
Tẩy trắng răng tại phòng mạch bằng đèn Laser Whitening Lộ trình 2.000.000đ
Tẩy trắng răng bằng hệ thống LumaCool – USA ( 1 Cặp máng tẩy + 1 ống thuốc ) Lộ trình 3.000.000đ
Phục hình tháo lắp
Răng nhựa Việt Nam ( BH 2 năm ) 01 răng 300.000đ
Răng Nhật ( BH 3 năm ) 01 răng 500.000đ
Răng sứ Vita Đức ( BH 5 năm ) 01 răng 1.500.000đ
Răng Ý ( BH 4 năm ) 01 răng 700.000đ
Đệm hàm khung kim loại Hàm 2.000.000đ
Đệm hàm nhựa dẻo bán phần Hàm 2.000.000đ
Đệm hàm khung Titan Hàm 4.000.000đ
Phục hình răng cố định
Răng sứ kim loại Mỹ ( BH 3 năm ) 01 răng 1.000.000đ
Răng sứ Vita Đức ( BH 4 năm ) 01 răng 1.500.000đ
Răng toàn sứ Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 7 năm ) 01 răng 3.500.000đ
Răng sứ Titan ( BH 5 năm ) 01 răng 2.000.000đ
Răng toàn sứ Full Zirconia ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) 01 răng 4.000.000đ
Răng toàn sứ Lava Plus – 3M ESPE ( CAD/CAM ) ( BH 15 năm ) 01 răng 8.000.000đ
Răng toàn sứ Cercon HT ( CAD/CAM ) ( BH 10 năm ) 01 răng 5.000.000đ
Mặt dán Verneer sứ Emax ( CAD/CAM ) ( BH 5 năm ) 01 răng 6.000.000đ
Đút cùi giả bằng chốt sợi 01 răng 1.000.000đ
Đút cùi giả kim loại 01 răng 400.000đ
Inlay/onlay Composite 01 răng 3.000.000đ
Đút cùi giả bằng Zirconia 01 răng 3.000.000đ
Inlay/onlay Empress, CAD/CAM ( Ivoclar vivadent – Thụy Sĩ ) 01 răng 4.000.000đ
Cấy ghép implant
Implant Hàn Quốc $400 $300
Implant Osstem ( Hàn Quốc ) $500 $300
Implant Straumann ( Thụy Sĩ ) $1050 $350
Implant MIS V3 ( Đức ) $1200 $450
Implant Nobel Biocare ( Hoa Kỳ ) $1050 $350
Implant Hiossen ( Mỹ ) $700 $300
Implant Tekka ( Pháp ) $700 $300